KV Danışmanlık

YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİJYEN ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME

YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİJYEN ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME

Yiyecek-İçecek işletmelerinde gıda güvenliği ve temel hijyen uygulamalarının etkinliğini ölçmek, hata, uygunsuzluk ve eksiklikleri belirlemek amacı ile “Yiyecek-İçecek firmalarında Hijyen ve Sanitasyon” denetimleri denetçilerimiz tarafından haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilir.

 

Denetim periyotlarımız sizin talebiniz doğrultusunda belirlenmektedir. Tespit edilen uygunsuzluklar ve riskler üst yönetime rapor olarak sunulur. Böylece yapılan denetimin etkinliği arttırılmış olur. Yapılan denetimlerin sonuçları ilgili birim yöneticilerine ve üst yönetime rapor halinde sunulur. Bu raporda tespit edilen uygunsuzlukların tanımı, işletme için oluşturduğu riskler ve müşteri ve çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri belirlenir. Alınması gereken önlemler tavsiye niteliğinde ilgililere sunulur. Ayrıca yapılan bu denetimler ISO 22000:2005 ve HACCP standartları gereğince zorunlu olan iç tetkiklere ışık tutmuş olacaktır. Aynı zamanda işletmeleri yıl içi üçüncü taraf (belgelendirme ara denetimleri) denetimlerine hazırlayacaktır.

Uygunluk kontrolleri 17.12.2011 Tarih 28145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gıda Hijyen Yönetmeliği ve TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kuralları Standardına göre yapılır.

DENETİM PERİYOTLARI

Arzu edersiniz aylık periyotlarla denetim şeklinde haberli veya habersiz gerçekleştirilebilir.

Denetiminde işletmenizde  yapılacak kontrol ve denetimler şunlardır;

 • İşletme hijyeni
 • Personel hijyeni ve sağlık kontrolleri
 • Çapraz bulaşma noktaları
 • İşletme teknik donanım uygunluğu
 • Alet-ekipman uygunluğu, hijyeni ve konumlandırılması
 • Personel şartları ve personel sosyal tesislerinin kontrolü
 • İşletme yapısının uygunluğu
 • Depolama koşulları
 • Dağıtım koşulları
 • Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinin uygunluğu
 • Pest kontrolleri
 • Ambalaj materyallerinin uygunluğu
 • Çevresel faktörlerin etkisi
 • Atıkların kontrolü
 • Ziyaretçi koşulları
 • Laboratuvar analizleri (Personel hijyen kontrolleri/Yüzey hijyen kontrolleri)
 • Ayrıca işletmenin talebine göre ürün ve suların laboratuvar analizleri yapılır.

DENETİMİN YARARLARI

 • Firma itibarında artış, etkin bir pazarlama avantajı,
 • Yasal mevzuatlara uyum,
 • Misafir memnuniyeti,
 • Personel bilincinde artış ve düzenli personel kontrolü sağlama,
 • Şubelerinizin hijyen gelişimi ve hijyen kontrolünü sağlama,
 • Gıda güvenliği sağlama, mevcut ve olası tehlikeleri saptama ve ortadan kaldırma şansı,
 • Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
 • Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar.
 • Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
 • Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır.
 • Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
 • Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin engellemesi sağlanır.
 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
 • Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar.
 • Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.
 • Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar.
 • Yönetim etkinliğini artırır.

SERTİFİKALANDIRMA

Denetim sonucunda kriterler sağlandığında ‘’İşletme Hijyen Uygunluk Sertifikası’’ verilir.

 

Hijyen ölçme ,değerlendirme ve geliştirme işlemleriniz ve raporlarınız için bizi arayabilirsiniz?

 

KV danışmanlık
+90 532 622 67 86
+90 212 607 32 83

 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP)

Haccp ile ilgili detaylı açıklamaları burada bulacaksınız.

 

İNDİR!!!! Gıda Güvenliği 1

GDO’ya Dikkat! İnsanlığın sonu mu geliyor? (1)

GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ne demek önce onu yanıtlayalım isterseniz.

Her canlı organizmanın (mikrop,bitki,hayvan,insan…) hücresinde ve hücrelerinde bazı kodlar vardır.

Bunlara biz gen diyoruz. Örneğin bizim cinsiyetimiz, rengimiz, göz rengimiz hatta birçok hastalığımız burada kodlanmıştır.

Yine bir bezelye bitki tanesinin renginin sarı yada yeşil olması, tombul yada buruşuk olması genlerde saklıdır. Bunlar bir nesilden diğerine geçer.

Bu bilgiler ışığında GDO nedir?

Genetiği Değiştirilmiş Organizma bir hücrenin genetik (kalıtsal) yapısıyla oynamaktır. GDO hazırlama işlemi bir mikrop ya da bir bitki hücresinde veya bir hayvan hücresinde gerçekleştirilebilir. Hatta bu bir insan hücresi de olabilir.

Gıda tüketicisi olarak bizleri GDO’lu bitkisel ve hayvansal gıda ürünleri ilgilendiriyor.

Öncelikle şunu itiraf etmeliyiz GDO’lu besinler piyasada olabilir. Hatta tüketiyor da olabiliriz. Bunu da konuşmak gerekecek.

İsterseniz bunun öncesinde GDO’lu ürün nasıl elde edilir? Buna bir bakalım.

Önce antik çağlardan başlayalım. Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim.

Hadi bakalım, şu tezi ortaya atıyorum. Biz insanlar bundan binlerce yıl öncesi bile, bitki ve hayvanların genetiğine müdahale ediyorduk.

Geçenlerde bir TV kanalında açık oturum konuşmacıları; bitki ve hayvanların kalıtsal yapılarıyla oynamanın insanlık suçu ve büyük bir günah olduğundan bahsediyorlardı.

Demek ki insanoğlu insanlık suçunu binlerce yıldır işliyor. Ne saçma bir çıkarım değil mi?

Şöyle açalım konuyu isterseniz. Her gün hepimiz ekmek tüketiyoruz. Ne kadar lezzetli ve vazgeçemediğimiz bir besin.

Hadi bir de insanoğlunun elinden geçmemiş o yabani buğdaydan ekmek yapın bakalım. Yapamazsınız yapsanız da bu ürünü yiyemezsiniz. Neden mi?

Çünkü insanoğlunun eli değmemiş! Olduğu gibi doğal. İnsanoğlu ne yapmış, yüzyıllar boyu buğdayı ıslah etmiş; yani hibritleştirmiş, genetiğiyle oynamış.

Daha iyi ve daha kaliteli bir buğday elde etmek için anlayacağımız buğdayın genetiğiyle oynamışız. Bunu hep yapmışız. Genetik yapısıyla oynamak bir gıda ürününü tek başına ne zararlı ne kanserojen ne de zehirli yapar.

Ancak bir genetiği değiştirme yöntemi daha var. Bu da yapay yollarla istediğimiz ürün hücresinin genetiğini değiştirmek. Bunu niye yapıyoruz. Daha kaliteli, daha lezzetli ve daha fazla ürün almak için…

Bu kötü bir uygulama mı? Şu an buna evet ya da hayır diye yanıt veremiyoruz ve veremiyorum. Neden mi?

Yaptığımız bu genetik değişiklerin insanda ve doğada nasıl sonuçlar verebileceğini kestiremiyoruz. Kısacası beklemek gerekiyor. Belki yirmi yıl belki elli yıl… Kötü sonuçlar olacaksa bile uzun yıllar sonra göreceğiz.

Benim kişisel kanaatim insan neslinin devamı açısından çok fazla sorun olmayacağıdır. Dünyanın sonu gelecekse (kıyamet) o başka…

Bunu size şöyle açıklayabilirim. Birçoğumuz Çernobil Faciasını duymuştur. Buradan yayılan radyasyon Kuzey Avrupa dahil bir çok ülkeyi etkilemiştir.

Bununla ilgili seksenlerin sonuna doğru Avrupalı bilim insanları tarafından bir rapor hazırlanmıştır.

Bu rapora göre iki binli yıllarda on binlerce Kuzey Avrupalının kanser vb. hastalıklardan topluca öleceklerini öngörmüşlerdi.

Çünkü durum çok vahimdi. Ancak ne oldu iki binli yıllarda, yalnız Rusya’da radyasyona aşırı maruz kalan insanlarda hastalıklar ve ölümler görüldü. Nesillere intikal eden çok fazla bir şey olmadı. Yani insan nesli kodlandığı şekilde devam etti.

Ben buradan yaptığım çıkarımla, GDO ve GDO’lu ürünlerin çok büyük tehlikesinin olması durumunda bile insan nesline çok fazla zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Tabi ki en iyisini Allah bilir.

 

 

 

KV Danışmanlık