KV Danışmanlık

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ruhunu kuruluşun her bölümüne adapte edilmesi gereken aşağıdaki “Kalite Yönetim İlkeleri” şekillendirmekte ve sistem içerisinde bütünsellik arz etmektedir.

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • İnsanların katılımı
 • Süreç yaklaşım
 • Yönetimin sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme
 • Karar mekanizmasına gerçekçi yaklaşım
 • Tedarikçilerle karşılıklı yararlı ilişkiler

Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır.
Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır.

 • Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
 • Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak
 • Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak

ISO 9001:2008′in Faydaları

 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması
 • Çalışanlarda kalite bilincinin artırılması
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanarak rekabet gücünün arttırılması
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
 • Müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • Sistematik yaklaşım ve proses yaklaşımının kavranması
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
 • Beraber çalışılan firmalara ve müşterilere işletmenin bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yönetildiğini ispatlayarak güven sağlanması
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

 

‘’Gelecek 50 yılda Gıda Sektöründe Mesleklerimiz Nasıl Olacak?’’

Daha önceki bir yazımda ‘’Gelecek 50 yılda Dünyada Gıda Sektörünün Durumu Sizce Ne Olacak?’’ diye belirtmiştim.

Tahminlerimi sıralamıştım bunlardan biri:

Gıda işletmelerinde çalışmaya devam edecek personel; mutlaka çok yaratıcı, tasarımcı, uzman, alanıyla ilgili son teknolojiye hakim insanlardan olacak demiştim.

Birazda gıda ile ilgili meslek tahminleri yapalım isterseniz.

Alternatif Gıda Mühendisliği/Teknikerliği:

Beslenme için gerekli maddelerin konsantre ve karma tabletlere, sıvılara dönüştürülmesiyle uğraşacaklar.

Genetik ve nano teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak insanların beslenme ihtiyacına yanıt verecek alternatifler üzerinde çalışacaklar.

Bununla birlikte geleneksel tarım, hayvancılık, kaynakları, üretim sistemleri insanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta, yararlı olmakta yeterli olmayacak.

Tabi ki buna çareyi alternatif gıdacılar bulacak, diyet reçetelerinden kurtulacağız.

Belki de uzayda buğday yetiştireceğiz.

Ha birde yukarıda anlattığım mesleğin karşısında olan bir meslek doğabilir.

Organik Gıda Mühendisliği/Teknikerliği

Organik (yani doğal) gıda sektörü büyüyecek.

Organik tarlaların yönetimi konusu gündeme gelecek.

Meslektaşlarımız GDO, pestisit(tarım ilacı) ve çevre kirleticileri bulaştırmadan meyve ve sebze yetiştirecekler. Bence böyle bir ortam bulmak için o yıllarda uzay istasyonlarına taşınmaları gerekecek!!!

Gıda Denetçiliği

Genetiği ile oynanmış ürünlerin sağlığa zarar vermemesi için oluşacak denetim mekanizmalarını uygulayacak.

Moleküler Gurme

Genel olarak yemeğin pişmesi sırasında, başından sonuna kadar her aşamada oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin arkasındaki bilimsel gerçekleri ve insana zevk ve keyif veren özellikleri inceleyecek ve yeni ürünler oluşturacaklar.

Aşçılar adeta laboratuvarlardaki bilim adamları gibi çalışıp deneysel çalışmalar yapacaklar.

Birazda siz tahmin edin isterseniz..

KV Danışmanlık