KV Danışmanlık

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIN GÖREVLENDİRİLMESİ

 İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIN GÖREVLERİ

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
 •  Risk değerlendirmesi;

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 • Çalışma ortamı gözetimi;

Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

 • İlgili birimlerle işbirliği;

İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

Uzmanlık ve danışmanlık hizmeti kapsamında yapılan çalışmalar

 • İşyerinin incelenmesi ve ön durum tespiti,
 • Yasal uygunluk denetimi,
 • Yasal denetimlere işveren adına katılma,
 • Risk analizinin hazırlanması,
 • İSG kurulunun oluşturulması ve katılımı
 • İşyerinin periyodik olarak denetlemesi ve raporlanması,
 • İşyeri için gerekli olan dokümantasyonun hazırlanması,
 • Acil durum çalışmalarının yürütülmesi ve planlarının hazırlanması,
 • Yönetici ve çalışanların İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi,
 • Mevzuat değişikliklerinin işyerine aktarılması,
 • İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulmasına ilişkin düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde kaza, kök neden analizi ve kusur tespitine yönelik denetim ve raporlamalar sağlanmaktadır.

İş güvenliği uzmanı arıyorum?

İş güvenliği uzmanı arıyorum? Derseniz…

Bizi Arayabilirsiniz?

KV danışmanlık
0 532 622 67 86

           

 

     

      

Speak Your Mind

Lutfen bu yazi ile ilgili gorus ve onerilerinizi bizimle paylasin. Size baska ne sekilde yardimci olabilecegimizi dusunelim
!

KV Danışmanlık